Nhân viên quản lý

Nhóm quản trị

Mitch_Pascal 20210822-1R1A2557
Mitch Pascal, Hiệu trưởng Stephanie McIntyre, Trợ lý Hiệu trưởng
mitch.pascal @apsva.us stephanie.mcintyre @apsva.us

 

Nhân viên lễ tân

Đồi Latoya
Latoya Hill, Điều phối viên Hành chính Giáo dục latoya.hill @apsva.us

Mirna Lopez mirna.lopez @apsva.us
Mirna Lopez, Công ty đăng ký mirna.lopez @apsva.us

20210822-1R1A2490
Melissa Molina, Điều phối viên Hành chính Giáo dục Đặc biệt melissa.molina @apsva.us

20210822-1R1A2507
Catrina Moran, Trợ lý hành chính catrina.moran @apsva.us

Scott Sharpnack2
Scott Sharpnack, Giáo viên dạy thay tại trường scott.sharpnack2 @apsva.us