Clinic

Phòng khám Tuckahoe cung cấp sự thoải mái tạm thời cho học sinh và nhân viên bị bệnh trong ngày học. Một nhân viên phụ tá của phòng khám toàn thời gian. Một y tá được chỉ định làm việc bán thời gian cho Tuckahoe. Phòng khám dựa vào thông tin liên lạc khẩn cấp được cung cấp vào đầu năm học. Vui lòng cập nhật thông tin liên hệ với trường trong trường hợp có thay đổi. Trẻ em đang sốt hoặc mắc bất kỳ loại bệnh truyền nhiễm nào không nên đến trường. Y tá và / hoặc phụ tá phòng khám sẽ hỗ trợ trẻ em bị bệnh ở trường.

Có thể liên hệ trực tiếp với phòng khám qua số điện thoại 703-228-8304.


Thông tin kiểm tra COVID

Y tá sức khoẻ cộng đồng
Billian-Thompson (1)

Ann Billian-Thompson
abthompson@arlingtonva.us


Phụ tá phòng khám
Na Tra
Nezha Elkhasouoani
Nelkhasouani@arlingtonva.us