Sứ Mệnh

Sứ mệnh của Trường Tiểu Học Tuckahoe là phát triển những người học có trách nhiệm, suốt đời bằng cách cung cấp một nền giáo dục chất lượng thông qua việc giảng dạy dựa trên sự hỏi đáp, phân biệt và đa giác quan trong một môi trường nuôi dưỡng tối đa hóa các nguồn lực trong lớp học, ngoài trời và công nghệ.

Tuyên bố về Niềm tin của Trường Tiểu học Tuckahoe:

Chúng tôi tin rằng thể hiện sự tôn trọng, có trách nhiệm và ghi nhớ các quyền của người khác sẽ thúc đẩy quyền công dân tốt.

Chúng tôi tin tưởng vào việc thúc đẩy sự đánh giá cao sự đa dạng trong cộng đồng của chúng tôi và thế giới.

Chúng tôi tin rằng hướng dẫn phải phù hợp, thách thức và hấp dẫn.

Chúng tôi tin rằng hướng dẫn khác biệt giải quyết mọi nhu cầu của trẻ em.

Chúng tôi tin rằng giao tiếp học đường tại nhà là một phần không thể thiếu của một cộng đồng trường học thành công.