Lịch sử Tuckahoe

Trường họcTuckahoe là tên của thổ dân châu Mỹ cho loài thực vật Peltendra Virginica được sử dụng để làm bột làm bánh mì. Một đồn điền nổi tiếng trên sông James ở đông nam Virginia cũng mang tên Tuckahoe. Trong Arlington, cái tên Tuckahoe xuất hiện như tên của một phân khu nằm ở phía đông nam của trường. Tuckahoe cũng được tìm thấy như một tên đường.

Trường Tiểu Học Tuckahoe được xây dựng vào năm 1953 với mười sáu phòng học, một thư viện, một phòng đa năng, và một số phòng nhỏ hơn được dùng làm phòng khám, văn phòng, phòng chờ nhân viên và phòng họp. Cô Gertrude Smith từng là hiệu trưởng của cả Trường Tuckahoe mới xây và Trường Stewart gần đó. Năm 1968, ông Herbert Shelley trở thành hiệu trưởng của trường đã trở thành Stewart-Tuckahoe.

Ông John Willis giữ chức vụ hiệu trưởng từ năm 1970 cho đến khi nghỉ hưu năm 1987. Ông Willis đã lãnh đạo Tuckahoe qua nhiều thời kỳ thay đổi trong nhiệm kỳ của mình. Năm 1971, một công trình bổ sung bao gồm chín phòng học, một phòng âm nhạc, một trung tâm truyền thông mở và một phòng tập thể dục đã được xây dựng. Đồng thời, cơ sở của Trường Stewart được chuyển giao cho Bộ Giải trí và các học sinh theo học tại Stewart được chuyển đến Tuckahoe. Việc hợp nhất lại diễn ra vào năm 1983 khi Trường Tiểu học Reed phải đóng cửa do số học sinh ghi danh giảm sút và học sinh của trường được chuyển đến Tuckahoe.

Bà Marjorie Tuccillo giữ chức vụ này từ năm 1987 đến năm 1990 và bà Laurie Baker từ năm 1990-1994. Tiến sĩ Cynthia S. Brown là hiệu trưởng phục vụ lâu nhất của Tuckahoe từ năm 1994-2015, và ông Mitch Pascal được bổ nhiệm làm hiệu trưởng khi Tiến sĩ Brown nghỉ hưu.