Liên hệ Chúng tôi

Chúng tôi hoan nghênh ý kiến, đề xuất và câu hỏi của bạn.
Để liên hệ với Trường Tiểu học Tuckahoe:

Thông tin tham dự

Việc đi học hàng ngày rất quan trọng đối với sự tiến bộ trong học tập của con bạn. Nếu con quý vị nghỉ học, vui lòng gọi đường dây nóng theo số 703-228-8320 để báo cáo việc nghỉ học. Vui lòng cung cấp các thông tin sau khi để lại tin nhắn của bạn: tên của trẻ, giáo viên và lý do vắng mặt.

Giờ mới cho Năm học 2022 - 2023: 9: 00 am - 3: 50 pm

Tiếng chuông đầu tiên vang lên lúc 8:50 sáng. It điều quan trọng là học sinh không đến trường trước 8:50, trừ khi họ đang ở trong Ngày kéo dài, vì nhân viên không có mặt để giám sát học sinh trong hành lang trước thời gian này.  Ngày học bình thường từ 9:00 sáng - 3:50 chiều.  Vào những ngày đã chọn, thường là thứ Tư, APS theo lịch trình phát hành sớm. Vào những ngày đó, học sinh tan học lúc 1:30 chiều.