Floyd Corkins

Floyd_CorkinsTôi là Floyd Corkins và tôi đã dạy môn Giáo dục thể chất được 21 năm. Tất cả sự dạy dỗ đó đã dành cho APS và tại Tuckahoe ES. Tôi tốt nghiệp Đại học Maryland năm 2001 với bằng Cử nhân về “Sức khỏe & Giáo dục Thể chất lớp PreK-12”. Tôi đã nhận được bằng Thạc sĩ về “Sáng kiến ​​trong chuyển đổi giáo dục” từ Đại học George Mason vào năm 2007. Tôi có bằng cấp liên kết về “Khoa học lửa” & “Công nghệ điện tử” của trường Cao đẳng Cộng đồng của Lực lượng Không quân. Trước khi trở thành giáo viên, tôi đã phục vụ 20 năm trong Không quân Hoa Kỳ, đầu tiên là lính cứu hỏa và sau đó là Kỹ thuật viên máy bay. Tôi đã kết hôn và có 2 con trai. Tôi thích vận động và đi du lịch với sở thích gần đây là cải thiện trò chơi gôn của mình. Tôi coi đó là một vinh dự và đặc ân khi được giảng dạy và là một phần của cộng đồng Tuckahoe. "Liên tục di chuyển"

Khóa học

  • Giáo dục thể chất - Mẫu giáo
  • Giáo dục thể chất - Lớp 5
  • Giáo dục thể chất - Lớp 3
  • Giáo dục thể chất - Mầm non
  • Giáo dục thể chất - Lớp 2
  • Giáo dục thể chất - Lớp 1
  • Giáo dục thể chất - Lớp 4