Kristin Brynsvold

Kristen_BrynsvoldTôi là Kristin Brynsvold, và tôi đã là thủ thư Tuckahoe được bốn năm. Xuất thân từ Minnesota, tôi nhận bằng Cử nhân tiếng Anh của Đại học Puget Sound và bằng Thạc sĩ về Thư viện và Nghiên cứu Thông tin từ UNC Greensboro. Tôi cũng viết cho Tạp chí Thư viện Trường học, và khi không làm việc, tôi thích chạy, đi bộ đường dài và đọc.

Khóa học

  • Thư viện - Mầm non
  • Thư viện - Lớp 3
  • Thư viện - Lớp 4
  • Thư viện - Nhà trẻ
  • Thư viện - Lớp 5
  • Thư viện - Lớp 1
  • Thư viện - Lớp 2