Mary Sible

Mary_SibleTên tôi là Marianne Sible và tôi là trợ lý truyền thông của thư viện. Tôi đã làm việc tại Tuckahoe được 13 năm. Tôi sinh ra và lớn lên ở Arlington và theo học tại Trường Công lập Arlington. Tôi có bốn đứa con kháu khỉnh đã tốt nghiệp APS cũng. Trong thời gian rảnh rỗi, tôi thích tập thể dục, đọc sách, nướng bánh và đưa bạn của tôi, Roscoe, đi dạo! Tôi rất vui và may mắn được trở thành một phần của Cộng đồng Tuckahoe.