Sarah Weisz

Sarah_WeiszĐây sẽ là năm thứ bảy tôi dạy lớp 5 tại Tuckahoe. Tôi theo học tại Đại học Virginia, nơi tôi nhận bằng Cử nhân về Tâm lý học và Nhân chủng học. Sau đó, tôi ở lại UVA và nhận bằng Thạc sĩ Giảng dạy về Giáo dục Tiểu học với sự chứng thực của tôi về Giáo dục Năng khiếu. Tôi yêu mọi thứ Chiến tranh giữa các vì sao, thích xem bóng rổ UVA, và thực sự thích đến thăm các Công viên Quốc gia; cho đến nay, Arches là yêu thích của tôi. Tôi rất phấn khích cho một năm học tuyệt vời nữa ở lớp 5!

Khóa học

  • Ngữ Văn - Lớp 5
  • Chủ nhiệm - Lớp 5
  • Đọc - Lớp 5