Âm nhạc / Nhạc cụ

Học sinh Tuckahoe ở mọi cấp lớp được hướng dẫn âm nhạc chung. Ở Arlington, các nhà giáo dục âm nhạc tăng cường giảng dạy thông qua các ứng dụng khác nhau của công nghệ, tham gia vào giáo dục thường xuyên và theo đuổi các phương pháp sư phạm cải tiến. Các tài năng phong phú và đa dạng trong cộng đồng của chúng tôi được khai thác thông qua các nghệ sĩ đến thăm từ Dự án Nhân văn. Trường Công lập Arlington cố gắng đào tạo tất cả học sinh đến trình độ cao nhất về kỹ năng và kiến ​​thức âm nhạc tương xứng với tài năng và khả năng.

cô_J
Bolormaa Jugdersuren

Jennifer Chaitin
Jennifer Chaitin
Deirdre
Deirdre Tyler