Giáo dục thể chất

Chào mừng đến với Giáo dục Thể chất của Trường Tiểu học Tuckahoe!

Đội thể dục


Tại Trường Tiểu Học Tuckahoe, Chương Trình Giáo Dục Thể Chất là một chương trình mà học sinh được làm quen với một loạt các chủ đề kỹ năng và khái niệm vận động (xây dựng nền tảng). Mỗi lớp học bao gồm sức khỏe, dinh dưỡng và các hoạt động thể dục liên quan đến kỹ năng. Một môi trường học tập tập trung vào 3 chữ R của Tuckahoe (Rvâng, Rmong đợi và Re trách nhiệm) được cung cấp và do đó cho phép tất cả học sinh đạt được THÀNH CÔNG.

Mục tiêu của chương trình Giáo dục Thể chất của Tuckahoe là để tất cả học sinh đánh giá cao và tham gia vào các hoạt động thể chất trong suốt cuộc đời của chúng. Cán bộ giáo viên Thể dục mong một năm học 2021 - 2022 sôi động và lành mạnh.

Floyd_Corkins
Floyd Corkins

Bruce Ferratt