Bơi lội

Bơi lội và An toàn dưới nước là một phần của Chương trình Giáo dục Thể chất và Sức khỏe lớp 3 & 4 ở Quận Arlington. Học sinh có cơ hội tham gia Chương trình Bơi / An toàn Nước năm ngày trong giờ học. Mỗi học sinh tham gia chương trình này sẽ học bơi hoặc sẽ cải thiện kỹ năng bơi của mình, cũng như học cách an toàn trong và xung quanh nước. Học sinh sẽ được giám sát và giảng dạy bởi các giáo viên thủy sinh được chứng nhận tại Trường Trung học Yorktown và nhân viên Thể dục của Tuckahoe.

Đây không chỉ là một kỹ năng tuyệt vời suốt đời mà còn có thể là một cứu cánh!

Những điều cần biết:

  • Kiểm tra bộ đồ bơi của bạn trước ngày đầu tiên của lớp học. Nó có vừa không?
  • Bạn có thể mặc áo bơi nếu thích.
  • Nếu bạn mang theo kính bảo hộ, chúng không thể che lỗ mũi của bạn.
  • Chúng tôi yêu cầu học sinh tắm rửa nhanh tại hồ bơi sau giờ học và tiết kiệm thời gian làm sạch sâu / gội đầu / dưỡng tóc tại nhà vào đêm hôm đó.
  • Không có máy sấy tóc
  • Đừng quên khăn của bạn