Nghệ thuật ngôn ngữ tiếng Anh

Mục tiêu chính của chương trình Ngữ Văn Anh là dạy học sinh các kỹ năng đọc viết bằng tiếng Anh. Những kỹ năng này chủ yếu thể hiện ở khả năng đọc, viết, nghe và nói một cách hiệu quả. Chuyên gia Đọc hiểu hỗ trợ các giáo viên trong lớp thực hiện các Tiêu chuẩn Học tập của Virginia.

 

Huấn luyện viên đọc

Sarah_Parrish
Giáo xứ Sarah

Nữ giáo viên ngồi ôm hoa sau lưng
Kate Perkins