Nhân viên Giáo dục Đặc biệt

 
Katie_Hawkins Adam Cook Lash Sarah tâm trạng Lara Shuey
Katie Hawkins Adam Cook Rachel Lash Sarah tâm trạng Lara Shuey
Điều phối viên Hỗ trợ Sinh viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên
Brooke Velma Có một 20210822-1R1A2535 FC1A1888
Brooke Morris Velma Jones Theresa Agyare Sonji McNear Justin robinson
Giáo viên Trợ giảng Trợ giảng Trợ giảng Trợ giảng
20210826-1R1A2575 Wallace Renee
Samuel Silverman Kristin Wallace Renee Sturgill cây thạch thảo
Chuyên viên điều trị phục hồi chức năng Chuyên viên điều trị phục hồi chức năng Trị liệu vật lý Nhà nghiên cứu bệnh học ngôn ngữ