iPad Trợ giúp và hỗ trợ thiết bị

Trong khi con bạn đang ở trong tòa nhà và gặp sự cố công nghệ ở trường, giáo viên hoặc nhân viên trong lớp sẽ hỗ trợ khắc phục sự cố hoặc tham khảo ý kiến ​​của Điều phối viên Công nghệ Hướng dẫn.

Ở nhà, Nếu con bạn đang gặp sự cố với iPad, Các iPad trường hợp, hoặc một iPad xin vui lòng làm theo các bước dưới đây:

Bước 1: Tự khắc phục sự cố bằng cách truy cập vào iPad - Trang Bắt đầu

Bước 2: Gọi APS Tổng đài Công nghệ Gia đình, 703-228-2570 (MF, 8:00 sáng - 4:30 chiều)

Bước 3: Điền vào Biểu mẫu Yêu cầu Trợ giúp Kỹ thuật của sinh viên Tuckahoe.  Biểu mẫu được gửi đến Meredith Allen, Điều phối viên Công nghệ Giảng dạy của Tuckahoe sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ.