Tech @ TES

Điều phối viên

_MG_5151Chương trình Công nghệ tại Tuckahoe được điều hành bởi Cô Meredith Allen, Điều phối viên Công nghệ Giảng dạy (ITC). Cô Allen hỗ trợ, giúp đỡ và đào tạo công nghệ cho nhân viên Tuckahoe. Cô Allen cũng lập kế hoạch và cộng tác với nhân viên về các dự án công nghệ, các bài học trong lớp học và việc thực hiện  Học tập được cá nhân hóa.


Tài nguyên Công nghệ Giảng dạy

Tại Tuckahoe, chúng tôi có nhiều công cụ công nghệ trong lớp học của mình. Giáo viên trong lớp có một máy tính xách tay, SMARTBoard tương tác và máy chiếu để giảng dạy. Phòng học các lớp Mẫu giáo, lớp 1, lớp 2 đã dùng chung iPadNS. Sáng kiến ​​Học tập Kỹ thuật số Cá nhân hóa của Trường Công lập Arlington cung cấp iPads dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5, giáo viên trong lớp, và các chuyên gia và nhân viên khác.