Kho lưu trữ Bản tin Thời báo Tuckahoe

rùa tuckahoeSau khi đăng ký với APS School Talk, các gia đình sẽ nhận được Bản tin Thời báo Tuckahoe hàng tháng của ông Pascal. Bấm vào các liên kết bên dưới để đọc các ấn bản hàng tháng.

 

2021 - 2022
Tháng Chín 2021 2022 Tháng Năm
2021 Tháng Mười
Tháng Mười Một 2021