Cơ hội tình nguyện

Dự án Gương mẫu của Tuckahoe, Sân trường Khám phá đang tìm kiếm các tình nguyện viên là phụ huynh cho chương trình Quản lý Sân trường và Ngày Làm việc của Vườn.

Quản lý sân trường - Học sinh luân phiên làm các công việc ngoài trời và tìm hiểu về thiên nhiên trong chương trình ăn trưa / giờ giải lao này, và cần có phụ huynh tình nguyện viên và hoan nghênh.

Ghi Danh: Giữ nguyên!


Ngày làm việc trong vườn - Cách vui vẻ, bổ ích, mang tính xã hội để giúp đỡ chương trình Sân trường của Tuckahoe.

Đăng ký: Hãy theo dõi!

Cảm ơn tất cả Cộng đồng Tuckahoe tuyệt vời vì sự hỗ trợ của bạn!